همراه سفر ایمن سفر

همراه سفر ایمن سفر

همراه سفر ایمن سفر

خرید بلیط اتوبوس بدون نیاز به اینترنت توسط اپلیکیشن همراه سفر ایمن سفر راهی آسان و نوین برای خرید بلیط اتوبوس می باشد.


خرید بلیط اتوبوس بدون نیاز به اینترنت توسط اپلیکیشن همراه سفر، برای اولین بار توسط متخصصین پایانه ها در سال 1393 با حضور جمعی از بزرگان صنعت حمل و نقل کشور افتتاح شد . در این روش شما می بایست همراه سفر ایمن سفر را دانلود کنید و پس از نصب آن بر روی گوشی اندرویدی خود می توانید به راحتی بلیط اتوبوس خود را بخرید.