طرح خاطره

طرح خاطره

طرح خاطره

کافیست با تلفن همراه خود #333*724* را شماره گیری نمایید و مراحل خرید را تا مراحل پرداخت وجه (توسط شماره کارت و رمز دوم) و تائید نهایی دنبال نمایید.


با تماس تلفنی با 03134359030 و رزرو بلیط، برای مسافر پیامکی شامل شناسه پرداخت و مشخصات بلیط ارسال می گردد. با شمـاره گیری کد #333*724* بوسیله تلفن همراه، قــادر به پرداخت مبلغ بلیط خواهید بود و بعد از پرداخت، پیامکی شامل تایید خرید بلیط و مشخصات بلیط برایتان ارسال شده، کافیست قبل حرکت اتوبوس برای دریافت بلیط خود به دفتر ایمن سفر مراجعه نمائید.